U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Huuraanpassing 2019 en Huurprijsbeleid

Gepost 2019/05/03

Jaarlijks op 1 juli wordt de huurprijs aangepast. De Huurdersraad heeft met woonstichting ‘thuis de keuze gemaakt om bij de sociale huurwoningen, dat zijn woningen met een huurprijs tot € 720,00 per maand de verhoging te beperken tot maximaal 2,2%. Gemiddeld is de stijging 1,6% wat overeenkomt met de inflatie. Dat is een flink stuk minder dan de maximale verhoging van 4,1% die de overheid voor dit jaar toestaat. Ook heeft de Huurdersraad afgesproken dat de huren van woningen die sinds januari 2019 zijn verhuurd dit jaar geen huurverhoging krijgen.

Nieuw huurprijsbeleid van ’thuis

‘thuis gebruikt vijf streefhuren (€400, €510, €605, €650 of €720) voor de sociale huurwoningen. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van uw woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur ligt altijd onder de wettelijke maximale huurprijs.  In de brief met het voorstel tot huurverhoging staat uw streefhuur vermeld, zo kunt u zien waar uw huurprijs in de toekomst naar toe gaat.

Nieuwe huurders betalen automatisch de streefhuur die geldt voor de woning. Zittende huurders groeien met de jaarlijkse huuraanpassing naar de streefhuur toe.

Waarom een nieuw beleid? We vinden het belangrijk dat woningen beschikbaar zijn voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Met het nieuwe huurprijsbeleid zorgen we ervoor dat nog meer woningen binnen deze grens vallen. Het nieuwe beleid maakten we in nauwe samenwerking met woonstichting ‘thuis en een groep huurders

Wat merkt u van het nieuwe huurprijsbeleid? De gevolgen hiervan zijn per woning anders. De streefhuur van uw woning kan hoger of lager zijn dan de huidige huurprijs van uw woning, de huurprijs van uw woning groeit bij de jaarlijkse huuraanpassing langzaam naar de nieuwe streefhuur toe. U ontvangt voor 1 mei 2019 een brief, hierin staan de bedragen en uw streefhuur. Als u nu boven de streefhuur zit dan wordt uw huurverhoging 0,6%, zit u op of onder de streefhuur dan is de verhoging 2,2%.

Als door de huurverhoging uw maandelijkse huur over uw streefhuur zou komen, dan wordt dit afgetopt tot op de streefhuur, zodat u niet te veel gaat betalen.

Bij de brief ontvangt u ook een folder met uitleg over de betaling, de huurtoeslag en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, heeft u daarna nog vragen dan kunt u deze stellen aan woonstichting ‘thuis.

Bent u huurder van een woning met een geliberaliseerde huur, dan gelden er andere regels en percentages. Bovenstaande heeft betrekking op woningen met een sociaal huurcontract.