U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Eindhoven: 4200 nieuwe woningen in 5 jaar

Gepost 2018/02/07

Voor u gelezen in het Eindhovens Dagblad, door Michel Theeuwen 05-02-2018

Eindhovens Dagblad Michel Theeuwen 05-02-18,

EINDHOVEN – De Eindhovense woningbouwcorporaties blijven de komende jaren bijbouwen. 4200 woningen staan er op het programma de komende 5 jaar.

Onderkant formulierTegen ‘betaalbare’ huren, onder de huurtoeslaggrens. Maar echt goedkoop bouwen zit er niet in, dat levert alleen ‘kippenhokken’ op.

Huurverhoging

4200 huurwoningen bouwen de Eindhovense woningbouwcorporaties de komende 5 jaar erbij in de stad. Bovendien houden ze ook in 2018 de huurverhoging in toom: niet meer dan de inflatie van enkele tienden van een procent, oftewel enkele euro’s per maand. Alleen over de derde doelstelling, meer duurzame woningen, konden nog geen mededelingen worden gedaan. Het duurzaamheidspact van gemeente Eindhoven en de corporaties wordt volgende week bekendgemaakt.

Dat hebben wethouder Yasin Torunoglu en de directeuren van Woonbedrijf, Wooninc., ‘Thuis en Sint Trudo maandag bekendgemaakt. Het blijft nodig om betaalbare woningen te bouwen, naast de flinke stroom duurdere huurwoningen die commerciële partijen produceren. ,,De vraag en aanbod zijn qua cijfers wel redelijk in evenwicht, het is vooral een kwalitatief tekort”, zegt directeur Ingrid de Boer van Woonbedrijf. Ze bedoelt dat het bestand aan sociale huurwoningen voor een groot deel bestaat uit grote eengezinswoningen, terwijl er nu en in de toekomst vooral behoefte is aan kleinere woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Die worden dan ook voornamelijk gebouwd. Ook om bij te dragen aan de ambitie van de stad om op termijn naar de 300.000 inwoners te groeien.

De projecten die dit jaar aan snee komen zijn verdeeld over de hele stad. Het gaat onder meer om Willemstraat, Havenhof, Lijmbeek, Tivoli en later Emmasingelkwadrant en District E van Woonbedrijf, dat ook geïnteresseerd is om op het Van der Meulen Ansems-terrein sociale huur te bouwen. ‘Thuis bouwt nog aan het Vredesplein, Leostraat, Kronehoefstraat en de vervanging van het Labrehuis, Wooninc. voorziet bouw aan het Floraplein, Fakkellaan, Blauwververij (Rochusbuurt) en natuurlijk de Picuskade. Sint Trudo tenslotte heeft plannen voor Haasje Over en de (groene) Trudo-toren op Strijp-S, Vredeoord, Celsiusplein, Kruidenbuurt en Bennekel.

Maar volgens De Boer zit het er niet in om woonhuizen van 400-450 euro per maand te bouwen. ,,Daar is inderdaad voor gepleit, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Dan worden het ‘kippenhokken’ zonder kwaliteit. Het kost al bloed, zweet en tranen om op 530 of 550 per maand uit te komen. En dat is echt de onderkant.”   Bij de kleinere eenheden wordt voor die lage prijs van 400 euro wel gebouwd, maar dan gaat het om eenheden van 40-45 vierkante meter.

Huurverhoging

Een huurverlaging of gelijkblijvende huur, zoals afgelopen jaren door diverse corporaties werd toegepast, zit er dit jaar niet in. ,,We zijn al blij dat de corporaties hun verantwoordelijkheid pakken en niet de wettelijk toegestane maar onverantwoorde huurverhoging vragen. Ze volgen de inflatie en dan gaat het om een paar euro per maand.” Jack Hock van Trudo benadrukt dat zijn corporatie kijkt naar de totale woonlasten. En dus heeft de verlaging van service- en stookkosten ook impact. Luc Severijnen van ‘Thuis benadrukt dat er een afweging is gemaakt tussen huurdersbelangen, doelstellingen en financiële continuïteit. ,,Alles tegelijk kan niet, maar je kunt ook niet één van de drie factoren verwaarlozen.”

Senioren

De corporaties gaan komend jaar bekijken hoe ze senioren kunnen helpen om de overstap van een grote eengezinswoning naar een kleiner appartement te maken. Die zijn vaak duurder voor minder ruimte. Huurdersvertegenwoordiger Jacques Zegveld is een voorbeeld. Hij en zijn vrouw besloten de grote woning (vijf slaapkamers, een etage ongebruikt) niet te verruilen voor een appartement. Volgens Angela Pijnenburg van Wooninc. – de corporatie met de meeste ouderen in woningen – zijn veel huurders pas rond hun 75ste bereid om meer te betalen voor de huur van een appartement, als het echt nodig is. Wethouder Torunoglu wil dat de corporaties met senioren het gesprek aangaan. Welke maatregelen zij dan achter de hand moeten hebben, is onderwerp van onderzoek.

Ook wordt onderzocht wat het ‘passend toewijzen’ op basis van inkomen betekent voor de wijken in Eindhoven. ,,Het zijn glijdende processen over misschien wel tien jaar. Maar we moeten alert zijn dat eenzijdig toewijzen niet leidt tot eenzijdige probleemwijken waar mensen er niet meer bij horen”, aldus De Boer. Met de gemeente, WijEindhoven en zorginstanties willen de corporaties naar oplossingen zoeken voor problemen die zij signaleren, aldus Severijnen.

Middeldure huur

Mogelijk dat de corporaties ook een rol gaan spelen bij het bouwen van middeldure huurwoningen, tussen de 700 en 900 euro. Wooninc. is nu de enige die duurdere woningen verhuurt via een afgescheiden commerciële tak. ,,We onderhandelen momenteel met beleggers over de bouw van die woningen en dat gaat lukkken, lijkt het”, zegt Torunoglu. ,,Want het mag niet zo zijn dat wat als middeldure huur begint, zeg van 700 tot 800 euro, binnen enkele jaren boven de 1000 euro kost. Want dat is een rib uit het lijf van de huurders. Maar als we er niet uitkomen dan zal ik niet achter de beleggers aan blijven leuren, dan zal ik ook de corporaties vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hopelijk biedt de minister daar dan ook wat ruimte voor.”