U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Kwartaaloverzicht januari t/m maart 2018

Gepost 2018/03/21

Overzicht van het eerste kwartaal 2018..

Beste huurders van woonstichting 'thuis,

Het is bijna april en het eerste kwartaal van 2018 zit er bijna op.

De Huurdersraad heeft een drukke periode achter de rug en om u allen te informeren hebben we hier een aantal van de bijeenkomsten en vergaderingen voor u op een rijtje gezet.

Prestatieafspraken:

In Eindhoven hebben we onze bijdrage geleverd aan het overleg met de wethouder Wonen, ook hebben we vergaderd in het  PEK, Platform Eindhovense Klantenraden, een platform van de Eindhovense huurdersorganisaties van de verhuurders die actief zijn in Eindhoven.
Met de gemeente Eindhoven maken de huurders en verhuurders afspraken over de huurwoningen in de stad, in deze Prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de huurwoningen. In december zijn deze afspraken ondertekend en in januari hebben we deze aan de pers getoond.

Ook in Veldhoven en in Best zijn er bijeenkomsten geweest over de Prestatieafspraken.
Son en Breugel en Aalst-Waalre komen later dit jaar aan de beurt.


Vrijwilligers:

De bewoners- en activiteitencommissies die zich inzetten als vrijwilligers voor huurders van 'thuis hebben een jaarlijkse bedankavond gekregen en de Huurdersraad heeft hen een passende attentie meegegeven als teken van onze verbondenheid met deze enthousiaste vrijwilligers. "verbinden doe je samen" . We danken 'thuis voor deze waardering aan alle vrijwilligers. 

Huurbeleid:

Er is een groep  van 15-20 huurders op drie maandagavonden met de Huurdersraad en met medewerkers van 'thuis in overleg geweest over het huurprijsbeleid, hoe wordt een huurprijs bepaald, wat verwachten bewoners van hun woning en welk prijskaartje mag daar aan worden gehangen. De bevindingen van deze avonden worden meegenomen in de besluitvorming van het nieuwe huurprijsbeleid dat 'thuis wil gaan voeren. Huurdersraad krijgt hier een adviesaanvraag voor, waar de geselecteerde groep huurders hun mening over kunnen geven, zodat Huurdersraad 'thuis het antwoord aan 'thuis goed kan onderbouwen. Het nieuwe beleid gaat voor nieuwe huurcontracten gelden. Wij danken deze actieve huurders voor hun bijdrage en tijd die ze in deze 3 avonden hebben gestoken.

RvC:

De raad van commissarissen van 'thuis bestaat uit 5 personen, hiervan zijn er 2 op voordracht van de Huurdersraad benoemd. We hebben dit kwartaal afscheid genomen van Margot Elings, omdat haar termijnen erop zaten, ook hebben we Jacqueline Kuppens welkom geheten. Jacqueline komt uit Eindhoven en zit  op voordracht van de Huurdersraad samen met Leendert Odijk in de RvC als "huurderscommissaris".  De Huurdersraad heeft regelmatig contact met deze RvC-leden en houdt hen op de hoogte middels de notulen van de bestuursvergaderingen. 

Duurzaamheid:

Huurdersraad 'thuis heeft duurzaamheid hoog op het prioriteitenlijstje staan. Dit item komt in bijna alle overleggen, vergaderingen en bijeenkomsten aan bod. We hebben daarom diverse thema bijeenkomsten bezocht waar over duurzaamheid wordt gesproken. Denk daarbij aan het duurzaamheidsdebat in Eindhoven, bijeenkomsten over het aardgas-loos maken van Nederland in 2050. Ook is de Huurdersraad actief in de organisatie van een thema-avond in Son en Breugel, waar de huurders kunnen worden geïnformeerd over de zonnepanelen op hun huurwoning. Natuurlijk is de Huurdersraad ook heel trots op het feit dat Woonstichting 'thuis onlangs is verkozen tot meest duurzame corporatie van Nederland!

Feest:

Er zijn dit kwartaal meerdere redenen geweest om feest te vieren, op 27 februari zijn de woningen aan de Leuskenhei in Veldhoven feestelijk opgeleverd, de 5e verjaardag van 'thuis is gevierd met een duurzaam cadeautje aan alle huurders. In Eindhoven is de 3e fase van de bouw "Wonen met Spice" gevierd. Hierbij waren toekomstige huurders en kopers van deze fase uitgenodigd en konden zij alvast met elkaar kennismaken. Er zijn veel wijkbewoners die binnenkort kunnen verhuizen naar een duurzame nieuwbouw woning in hun oude vertrouwde buurt.

Bestuur:

Het bestuur van de Huurdersraad is dit kwartaal uitgebreid met Dhr. H. Stegemann uit Waalre, we zijn nu als bestuur compleet en hebben uit alle gemeente vertegenwoordigers in ons bestuur. Wilt u toch nog een steentje willen bijdragen als actieve huurder, dan mag u zich altijd aanmelden voor een van de activiteiten en/of projecten.

Bestuursvergaderingen:

De Huurdersraad heeft dit kwartaal 4 vergaderingen met het algemene bestuur gehouden, ook zijn we 3 keer met 'thuis in vergadering geweest, waarvan 1 keer "met de benen op tafel" een informatief gesprek om te kijken hoe we er voor staan, wat we nog kunnen en willen doen en hoe we onze doelen kunnen bereiken.

Toekomst:

Huurdersraad kijkt tevreden terug op het eerste kwartaal en ziet ook in de toekomst nog veel drukke maanden met thema-avonden, symposia, vergaderingen en bijeenkomsten.
Wij danken de huurders die hun bijdrage hieraan hebben gegeven en u omdat u dit lange verhaal helemaal heeft gelezen. Bewonerscommissies en activiteitencommissies nodigen wij nog steeds uit om hun notulen of verslagen van bijeenkomsten te mailen naar de Huurdersraad zodat wij op de hoogte kunnen blijven van wat er speelt bij u, onze achterban.
U mag dit mailen naar info@huurdersraad-mijn-thuis.nl

Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende nieuwsblog,

Namens Huurdersraad 'thuis,

Franz Cremers